Įstaigos taryba

Kauno r. Kačerginės mokyklos - daugiafunkcio centro Taryba

Centro tarybos pirmininkė - Ieva Amšiejienė
Centro tarybos sekretorė - Asta Ulinskaitė

Centro tarybos nariai:
Agnė Šlajienė, 
Dovilė Mikuckienė,
Gintarė Baltrukonienė, 
Gintarė Danėnienė, 
Lina Sinkevičienė, 
Regina Gasiūnienė

Centro tarybos veiklos nuostata ir darbo reglamentas