Mokinio taisyklės

Kauno r. Kačerginės  mokyklos – daugiafunkcio centro I – IV klasių mokinių elgesio taisyklės 

 

Mokinys privalo laikytis mokykloje priimtinų elgesio normų, gerbti mokyklos bendruomenės narius.

Kiekvienas mokinys  susipažįsta su mokinio elgesio taisyklėmis pasirašydamas:

 1. Mokinys privalo kultūringai elgtis pamokų ir pertraukų metu.

 2. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik mokytojui leidus.

 3. Mokinys į mokyklą ateina apsirengęs mokykline uniforma.

 4. Mokyklos teritorijoje griežtai draudžiama:

 •  naudoti fizinę ar emocinę prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius;
 • į mokyklą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;
 • pamokoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kitomis ryšio priemonėmis;
 • filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens sutikimo;
 • pamokų metu draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos negavus mokytojo leidimo;
 • be mokytojo priežiūros ir leidimo negalima mokyklos aikštyne laipioti ant sportinių įrenginių;
 • lakstyti mokyklos laiptinėse.
 1. Mokinys privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą( inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kt. mokymo priemones.)Padarytą žalą privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai.

 2. Mokinys privalo laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų mokykloje ir jos teritorijoje.

 

Skip to content