Mokinių atostogos

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2022 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų. 

SKIRIAMOS ATOSTOGOS

Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESAS SKIRSTOMAS Į PUSMEČIUS

2022-2023m. m. pusmetis

I pusmetis

2022-09-01 - 2023-01-23 

II pusmetis

2023-01-24 - 2023-06-08 

fb-share-icon
Skip to content