Mokytojai

ĮSTAIGOS PEDAGOGAI

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

 El.pašto adresas

Rūta Grikietienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ruta.Grikietiene@kacerginesmdc.lt
Irena Čiulkinienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Irena.Ciulkiniene@kacerginesmdc.lt
Sigrida Dagilienė Pradinių klasių  vyr. mokytoja Sigrida.Dagiliene@kacerginesmdc.lt
Monika Juknevičienė Pradinių klasių mokytoja Monika.Jukneviciene@kacerginesmdc.lt
Jolita Trepenaitienė Pradinių klasių vyr. mokytoja Jolita.Trepenaitiene@kacerginesmdc.lt
Audronė Banevičienė Pradinių klasių vyr. mokytoja Audrone.Baneviciene@kacerginesmdc.lt
Danutė Poškaitienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Danute.Poskaitiene@kacerginesmdc.lt
Lina Beržinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lina.Berzinskiene@kacerginesmdc.lt
Dovilė Mikuckienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Dovile.Mikuckiene@kacerginesmdc.lt
Inga Hanusauskienė Muzikos mokytoja, neformalaus ugdymo mokytoja Inga.Hanusauskiene@kacerginesmdc.lt
Dovilė Rumbė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dovile.Rumbe@kacerginesmdc.lt
Danguolė Petrikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguole.Petrikiene@kacerginesmdc.lt
Vaclava Valevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vaclava.Valeviciene@kacerginesmdc.lt
Zita Poderienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita.Poderiene@kacerginesmdc.lt
Daiva Zaksaitė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva.Zaksaite@kacerginesmdc.lt
Lina Kietienė Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Raminta Jocienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Raminta.Jociene@kacerginesmdc.lt
Aušrelė Končienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ausrele.Konciene@kacerginesmdc.lt
Marius Mastauskas     Neformalaus ugdymo mokytojas Marius.Mastauskas@kacerginesmdc.lt
Rasa Gedutienė Neformalaus ugdymo mokytoja
Živilė Muraškienė Neformalaus ugdymo mokytoja