Tėvams

PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

 

 

Priėmimas į darželį

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Priėmimo į darželį prašymo forma

Reikalingi dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija),

  • pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.

  • Taikant pirmumo teisę pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kita

Dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui.


Plačiau skaitykite: https://darzeliai.krs.lt

CENTRALIZUOTO-VAIKŲ-PRIĖMIMO-Į-KAUNO-RAJONO-SAVIVALDYBĖS-BIUDŽETINIŲ-ŠVIETIMO-ĮSTAIGŲ-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-GRUPES-TVARKOS-APRAŠAS

2018 M. SPRENDIMAS 24 d. Nr. TS-149 SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 


Priėmimas į mokyklą

Priėmimo į mokyklą tvarka

Priėmimo į mokyklą komisijos darbo reglamentas

Iš užsienio grįžusių vaikų priėmimas


Mokyklos uniforma

 

 

Skip to content