Įstaigos istorija

Per 80 gyvavimo metų Kačerginės mokykla išgyveno augimo ir brandos etapus, įgyvendino keturias reorganizacijas, keitėsi mokyklos infrastruktūra. Dar 1940 metais įsteigtoje pradinėje Kačerginės mokykloje mokėsi 45 Kačerginės miestelio ir aplinkinių kaimų vaikai. Didėjant mokinių skaičiui, 1945 m. įsteigiama progimnazija, kuri 1949 m. perorganizuojama į septynmetę mokyklą. 1959 m. mokykla tampa vidurine, o 1965 m. spalio 23 d. įvyko iškilmingas naujo mūrinio trijų aukštų mokyklos pastato atidarymas.

1972 m. pastačius antrąjį naują mokyklos pastatą buvo įrengtas bendrabutis ir apgyvendinta iki 200 aplinkinių kaimų ir vienkiemių mokinių.

1975–1985 metų laikotarpiu mokykloje mokėsi net iki 600 mokinių. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iširus kolūkiams ir sumažėjus aplinkinių gyvenviečių gyventojų skaičiui, sparčiai ėmė mažėti ir mokykloje besimokančių mokinių skaičius. Vykdant mokyklų tinklo optimizavimo planą, Kauno rajono taryba priėmė sprendimą nuo

2000-2001 m. m. Kačerginės vidurinę mokyklą reorganizuoti į pagrindinę. Tapusi pagrindine, mokykla įsitraukė į Respublikinį MTP projektą, kurio dėka ženkliai pagerėjo mokyklos materialinė – techninė bazė, mokytojai įgijo naujų kompetencijų, nusistovėjo mokyklą lankantis mokinių skaičius.

2007-2008 m. m. mokykloje ėmė veikti priešmokyklinio ugdymo grupė. Keitėsi bendrabučio funkcijos, jis tapo prieinamas viso Kauno rajono remtinų šeimų kategorijai priklausantiems vaikams.

Nuo 2014 09 01 įgyvendinus projektą „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse II etapo“ įvyko dar viena reorganizacija ir savo veiklą pradėjo Kauno r. Kačerginės daugiafunkcis centras.

Nuo 2017 09 01 Kauno r. Kačerginės pagrindinė  mokykla buvo pervadinta į Kačerginės pradinę mokyklą. 2020 09 01 Kačerginės daugiafunkcis centras prijungtas prie Kauno r. Kačerginės pradinės mokyklos ir tapo Kauno r. Kačerginės mokykla – daugiafunkciu centru.

Nuo 2022-09-01 įstaigoje veikia: 1 lopšelio grupė, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 lauko grupė, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės bei 8 pradinio ugdymo klasės. Iš viso įstaigą lanko 221 vaikas.
 

Centre taip pat veikia įvairūs būreliai vaikams ir suaugusiems, organizuojami sporto ir sveikatinimo renginiai, savaitgalio žygiai, seminarai, išvykos, stovyklos, edukacinės programos, susitikimai su žymiais žmonėmis ir kt.

Skip to content