Psichologas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA KAUNO R. KAČERGINĖS MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE

Psichologinės pagalbos mokykloje paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinės pagalbos gavėjai mokykloje – mokiniai, besimokantys joje, ir (arba) jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

MOKYKLOS PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS YRA ŠIOS:

PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOJE MOKINIUI TEIKIAMA, KAI KREIPIASI:

Parengta vadovaujantis:
V-663 Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas (e-tar.lt)
ISAK-1548 Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų (e-tar.lt)  

Laima Joniūnaitė

Psichologė
El. paštas: laima.joniunaite@kacerginesmdc.lt
Tel. 8 640 93831

*Psichologo kabinetas yra mokyklos pastato antrame aukšte šalia logopedo kabineto

Darbo laikas (tiesioginiam darbui su psichologinės pagalbos gavėjais )

Pirmadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9:00-14:30

(galima susitarti ir dėl kito susitikimų laiko)

9:00-14:30

(galima susitarti ir dėl kito susitikimų laiko)

8:00-15:00

(netiesioginiam darbui)

fb-share-icon
Skip to content