Vizija ir misija

VIZIJA

Demokratiška, atvira kaitai, kokybiškas ugdymo paslaugas teikianti ir bendruomenės poreikius tenkinanti įstaiga.

MISIJA

Kauno r. mokykla-daugiafunkcis centras — įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, tenkinanti kultūrinius, edukacinius, saviraiškos vietos bendruomenės poreikius.

VERTYBĖS

Pagarba, kūrybingumas, bendradarbiavimas, tobulėjimas.

Skip to content