Mokinių atostogos

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia –2023 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų. 

SKIRIAMOS ATOSTOGOS

Atostogos

Laikotarpis

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d. 

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d. 

MOKSLO METŲ UGDYMO PROCESAS SKIRSTOMAS Į PUSMEČIUS

2023-2024 m. m. pusmetis

I pusmetis

2023-09-01 - 2024-01-19 

II pusmetis

2024-01-22 - 2024-06-11 

Skip to content