Įstaigos taryba

Kauno r. Kačerginės mokyklos - daugiafunkcio centro Taryba

Centro tarybos pirmininkė - Jurgita Grinkevičienė

Centro tarybos nariai:
Agnė Šlajienė, 
Dovilė Mikuckienė,
Gintarė Baltrukonienė, 
Gintarė Danėnienė, 
Jurgita Bonkevičiūtė, 
Regina Gasiūnienė

Centro tarybos veiklos nuostata ir darbo reglamentas