Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POKYČIAI NUO  2022-09-01
DIRBSIME PAGAL ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ

ATNAUJINTĄ PRIEŠMOKYLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Pavadinimas

Failai

Priešmokyklinio ugdymo programa 2022

Dokumentas >

Priešmokyklinio amžiaus raidos aprašas

Dokumentas >

Rekomendacijos PU, IU

Dokumentas >

Vaikų turinčių specialiųjų poreikių

Dokumentas >

7 KOMPETENCIJOS

Pavadinimas

Failai

1.Komunikavimo kompetencija

Dokumentas >

2.Kultūrinė kompetencija

Dokumentas >

3.Kūrybiškumo kompetencija

Dokumentas >

4.Pažinimo kompetencija

Dokumentas >

5.Pilietiškumo kompetencija

Dokumentas >

6.Skaitmeninė kompetencija

Dokumentas >

7.Socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos kompetencija

Dokumentas >

NAUJA METODINĖ MEDŽIAGA – ,,PATIRČIŲ ERDVĖS“

Pavadinimas

Failai

PU I knyga

Dokumentas >

PU II knyga

Dokumentas >

PU priedas informatinis mąstymas

Dokumentas >

PU projektų metodas

Dokumentas >

PU priedas STEAM

Dokumentas >

METODINĖ MEDŽIAGA – ,,ŽAISMĖ IR ATRADIMAI“

Pavadinimas

Failai

IU vadovas pedagogui

Dokumentas >

Knygelės 3-6 metų vaikams

Dokumentas >

Knygelių rinkinys vaikams

Dokumentas >

Skip to content