Ikimokyklinis ugdymas

Pavadinimas

Failai

TS-8 Dėl Kauno rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos

Dokumentas >

Atnaujinta "Miško darželis" programa Kačerginė 2022m.

Dokumentas >

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Dokumentas >

Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018m. sausio 31d. sprendimo

Dokumentas >

Higienos normos HN 75 2016m.

Dokumentas >

Ikimokyklinio ugdymo grupių modeliai

Dokumentas >

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Dokumentas >

Skip to content