Ugdymas karjerai

Kauno r. Kačerginės mokykloje-daugiafunkciame centre teikiamos ir plėtojamos profesinio orientavimo paslaugos pradinių klasių mokiniams, pagal numatytą planą. Teikiamos ugdymo karjerai, profesinio konsultavimo, profesinio informavimo (įskaitant ir profesinį veiklumą) paslaugos. Mokiniams organizuojamos asmeninės ir grupinės konsultacijos karjeros klausimais.   Supažindinama įstaigos bendruomenė su profesinio orientavimo srities naujovėmis ir jų taikymo galimybėmis.  

Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

UGDYMAS KARJERAI APIMA KETURIAS UGDYMO SRITIS:

UGDYMO KARJERAI UŽDAVINIAI YRA SUDARYTI SĄLYGAS IR PASIEKTI, KAD KIEKVIENAS MOKINYS:

Skip to content