Priėmimas į darželį

Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.
Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui.

REIKALINGI DOKUMENTAI

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu https://darzeliai.krs.lt/

Pavadinimas

Data

Failai

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2013-11-21

Dokumentas >

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno r. savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

2016-09-29

Dokumentas >

"Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno r. savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2018-05-24

Dokumentas >

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

2023-01-01

Dokumentas >

Įsakymo Nr. V-1106 "Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2021-12-27

Dokumentas >

Skip to content