Priėmimas į darželį

Priėmimas į darželį

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Priėmimo į darželį prašymo forma

Reikalingi dokumentai:

  • vaiko gimimo liudijimas, išrašas (kopija),

  • pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą. 

  • Taikant pirmumo teisę pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kita

Dėl priėmimo ir konsultacijų dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui.


Plačiau skaitykite: https://darzeliai.krs.lt

CENTRALIZUOTO-VAIKŲ-PRIĖMIMO-Į-KAUNO-RAJONO-SAVIVALDYBĖS-BIUDŽETINIŲ-ŠVIETIMO-ĮSTAIGŲ-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-GRUPES-TVARKOS-APRAŠAS

2018 M. SPRENDIMAS 24 d. Nr. TS-149 SPRENDIMAS DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-303 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO