Vaiko gerovės komisija (VGK)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PASKIRTIS

Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą:

Kurti saugų ir palankų emocinį klimatą:

Organizuoti ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių:

LAUKIAMI REZULTATAI

Pavadinimas

Atnaujinta

Failai

Vaiko gerovės komisijos sudėtis

2022-10-20

Dokumentai >

VGK organizavimo tvarkos aprašas

2011-04-11

Dokumentai >

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

2020-08-04

Dokumentai >

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

2021-09-01

Dokumentas >

Skip to content