Mokestis už darželį

Pavadinimas

Data

Failai

Dėl Kauno r. švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo dienos

2022-01-27

Dokumentas >

"Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno r. švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

2021-02-25

Dokumentas >

Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą tvarkos aprašas

2019-09-03

Dokumentas >

Informacija dėl maitinimo mokesčio nuo 2022 02 01

2022-01-27

Dokumentas >

Kvito paaiškinimas


Dokumentas >

Nelankytų dienų pateisinimo forma (liga)


Dokumentas >

Prašymas dėl permokos

Dokumentas >

Prašymo forma blankas

Dokumentas >

Skip to content