Pamokų tvarkaraščiai

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2022/2023 M.M.

Dokumentas >

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1A

1. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.


2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Muzika

2. Lietuvių k.

2. Matematika


3. Muzika

3. Matematika

3. Matematika

3. Šokis

3. Tikyba/etika


4. Dailė ir tech.

4. Pasaulio paž.

4. Pasaulio paž.

4.Matematika

4. Fizinis ugd.

5. Dailė ir tech.

5. Fizinis ugd.

5. Fizinis ugd.

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1B

1. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.

1. Lietuvių k.

1. Pasaulio paž.

1. Lietuvių k.


2. Muzika

2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Šokis

2. Lietuvių k.


3. Matematika

3. Matematika

3. Muzika

3. Lietuvių k.

3. Tikyba


4. Matematika

4. Fizinis ugd.

4. Dailė ir tech.

4.Lietuvių k.

4. Fizinis ugd.


5. Fizinis ugd.

5. Dailė ir tech.

5.Matematika

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

2A

1. Muzika

1. Matematika

1. Muzika

1. Lietuvių k.

1. Anglų k.


2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Matematika

2. Lietuvių k.

2. Etika


3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Matematika

3. Matematika


4. Matematika

4. Anglų k.

4. Fizinis ugd.

4.Šokis

4. Fizinis ugd.

5.Pasaulio paž.

5. Pasaulio paž.

5.Anglų k.

5.Dailė ir tech.

5. Fizinis ugd.

6.Dailė ir tech.

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

2B

1. Lietuvių k.

1. Matematika

1. Anglų k.

1. Šokis

1. Matematika


2. Lietuvių k.

2. Anglų k.

2. Matematika

2. Lietuvių k.

2. Tikyba


3. Matematika

3. Fizinis ugd.

3. Fizinis ugd.

3. Lietuvių k.

3. Anglų k.


4. Muzika

4. Lietuvių k.

4. Muzika

4.Matematika

4. Lietuvių k.

5.Pasaulio paž.

5. Lietuvių k.

5.Dailė ir tech.

5.Fizinis ugd.

5. Pasaulio paž.

6.Dailė ir tech.


KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

3A

1. Fizinis ugd.

1. Matematika

1. Lietuvių k.

1. Matematika

1. Tikyba/etika


2. Fizinis ugd.

2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Anglų k.


3. Lietuvių k.

3. Anglų k.

3. Anglų k.

3. Lietuvių k.

3. Fizinis ugd.


4. Matematika

4. Kl. valandėlė

4. Matematika

4.Pasaulio paž.

4. Lietuvių k.

5.Pasaulio paž.

5. Muzika

5.Dailė ir tech.

5.Šokis

5. Muzika


6.Dailė ir tech.

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

3B

1. Lietuvių k.

1. Matematika

1. Matematika

1. Matematika

1. Tikyba


2. Lietuvių k.

2. Pasaulio paž.

2. Šokis

2. Pasaulio paž.

2. Lietuvių k.


3. Matematika

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Fizinis ugd.


4. Fizinis ugd.

4. Kl. valandėlė

4. Anglų k.

4.Anglų k.

4. Anglų k.

5.Fizinis ugd.

5. Muzika

5.Lietuvių k.

5.Dailė ir tech.

5. Muzika


6.Dailė ir tech.

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

4A

1. Matematika

1. Anglų k.

1. Šokis

1. Fizinis ugd.

1. Matematika


2. Lietuvių k.

2. Matematika

2. Matematika

2. Fizinis ugd.

2. Lietuvių k.


3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.

3. Lietuvių k.


4. Pasaulio paž.

4. Dailė ir tech.

4. Pasaulio paž.

4.Matematika

4. Tikyba/etika

5.---

5. Dailė ir tech.

5.Muzika

5.Anglų k.

5. Fizinis ugd.

6.Muzika

6.Anglų k.


KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

4B

1. Matematika

1. Lietuvių k.

1. Matematika

1. Fizinis ugd.

1. Dailė ir tech.


2. Lietuvių k.

2. Lietuvių k.

2. Anglų k.

2. Fizinis ugd.

2. Dailė ir tech.


3. Lietuvių k.

3. Matematika

3. Šokis

3. Lietuvių k.

3. Matematika


4. ---

4. Pasaulio paž.

4. Lietuvių k.

4.Matematika

4. Tikyba/etika

5.Muzika

5. Anglų k.

5.Lietuvių k.

5.Pasaulio paž.

5. Fizinis ugd.


6.Muzika

6.Anglų k.

Skip to content